Säännöt

1 Kilpailun järjestäjä

Sävellyskilpailun järjestää Nuorten Kuoroliitto ry.

2 Kilpailun luonne

Kilpailun nimi on Nuorten Kuoroliiton sävellyskilpailu ”Laulunuotta”.

Kilpailun tavoitteena on löytää eritasoisille ja -muotoisille lapsi-, koulu- ja nuorisokuoroille uutta, pedagogisesti laadukasta ja laulajille mielekästä kuoro-ohjelmistoa. Samalla kannustetaan säveltäjiä käyttämään kuoroinstrumenttia työssään.

Sävellyksen musiikkityyli on vapaa. Tekstin sopivuuteen nuorille laulajille toivotaan kiinnitettävän erityistä huomiota.

Kilpailutyön säveltäjä ja sanoittaja voivat olla eri henkilö.

Kilpailu on avoin kaikille Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaiden kansalaisille. Kilpailussa ei ole osallistumisikärajaa. Tuomariston jäsenet tai Nuorten Kuoroliiton luottamus- ja toimihenkilöt eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä.

3 Kilpailuteokset

Kilpailussa on neljä sarjaa:
  1. enintään kolmiääniset SA-muotoiset lapsikuorot
  2. enintään kahdeksanääniset SA-muotoiset tyttökuorot
  3. enintään kahdeksanääniset SA- tai SATB-muotoiset poikakuorot
  4. enintään neliääniset SABar- tai SATB-muotoiset nuorisosekakuorot
Lisätietoa erilaisista lapsi- ja nuorisokuoromuodoista on luettavissa Nuorten Kuoroliiton internetsivuilla osoitteessa nukl.sulasol.fi/jasenyys/kuoromuodot/.

Säveltäjä päättää itse, mille mainituista kuoromuodoista hän säveltää kilpailuteoksensa. Säveltäjä voi osallistua kuhunkin sarjaan yhdellä teoksella.

Kilpailuun osallistuvan teoksen tulee olla säestyksetön a cappella -teos, ja siihen voi sisältyä soolo-osia. Sävellys voi sisältää yhden tai useamman osan. Kilpailuteoksen enimmäiskesto on 6 minuuttia. Musiikillisen elektroniikan ja nauhan käyttöä ei sallita.

Teoksen tekstin kieli on vapaa. Jos säveltäjä käyttää teoksessa tekijänoikeuslain nojalla suojattua tekstiä, tulee hänellä olla oikeudenomistajan lupa tekstin käyttämiseen.

Sävellyksen tulee olla kilpailua varten sävelletty tai aiemmin esittämätön, julkaisematon ja kustantamaton teos. Säveltäjä ei saa osallistua kyseisellä teoksella mihinkään toiseen samanaikaisesti avoinna olevaan sävellyskilpailuun. Kilpailun järjestäjä varaa valitsemilleen kuoroille teosten kantaesitys- ja ensilevytysoikeuden kilpailun finaalikonserttiin 2.10.2011 saakka.

Tekijänoikeudet jäävät säveltäjälle. Kilpailun järjestäjä pidättää etuoikeuden neuvotella kilpailuun osallistuvien teosten kustantamisesta ja julkaisemisesta nuotteina tai niiden luovuttamisesta Sulasolin nuottipalvelun kustannettavaksi ja julkaistavaksi. Kilpailun järjestäjällä on rajoittamaton oikeus radioida, äänittää, kuvanauhoittaa, televisioida, valokuvata, esittää internetsivuillaan ja tehdä ääni- tai kuvatallenteita kilpailuteoksista tekijänoikeusjärjestöjen asettamien rajoitusten mukaisesti. Teosten esittämisestä, jakamisesta ja välittämisestä muiden sähköisten kanavien kautta neuvotellaan säveltäjän kanssa erikseen.

Kilpailuun osallistuneista teoksista taltioidaan partituurikopiot Nuorten Kuoroliiton arkistoon. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tuottaa teoksista kopioita kilpailun tuomaristoa varten sekä omaan käyttöönsä kolmansille osapuolille teosten harjoittamista ja esittämistä varten. Kaikille kilpailijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti finaaliin pääsystä tai sen ulkopuolelle jäämisestä.

4 Kilpailun palkinnot

Nuorten Kuoroliiton sävellyskilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 12 000 euroa. Kustakin sarjasta palkitaan kaksi teosta: I palkinto 2 000 euroa ja II palkinto 1 000 euroa. Lisäksi voidaan jakaa ylimääräisiä kilpailutoimikunnan hyväksymiä tunnustuspalkintoja. Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin.

Kilpailijoilla on mahdollisuus halutessaan saada kirjallinen palaute tuomaristolta. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.

Palkinnoille anotaan verovapautta Suomessa.

5 Kilpailun tuomaristo

Kilpailutoimikunnan asettamaan tuomaristoon kuuluu viisi (5) jäsentä. Tuomariston puheenjohtajana toimii Kari Ala-Pöllänen. Muut jäsenet ovat Annika Fuhrmann, Aarne Saluveer, Jani Sivén ja Lotta Wennäkoski.

Tuomaristoa avustaa kilpailun sihteeri Aino Herranen.

6 Kilpailun aikataulu

Nuorten Kuoroliiton sävellyskilpailu alkaa 12.1.2010. Kilpailuun osallistuvat teokset tulee toimittaa Nuorten Kuoroliiton toimistoon 15.12.2010 mennessä; postileiman päiväys riittää. Kilpailu päättyy finaalikonserttiin 2.10.2011.

Finaalikonsertissa esitettävien teosten nimet julkistetaan helmikuussa 2011. Tällöin ei kuitenkaan paljasteta teosten säveltäjiä. Tämä kerrotaan vasta finaalikonsertissa palkintojen jaon yhteydessä.

Nuorten Kuoroliiton valitsemat kuorot kantaesittävät tuomariston valitsemat vähintään 8 tai enintään 16 teosta finaalikonsertissa 2.10.2011, jolloin myös julistetaan kilpailussa palkitut teokset. Kilpailun järjestäjä pitää erittäin tärkeänä finaalin valittujen teosten säveltäjien läsnäoloa finaalikonsertissa. Finalistit vastaavat itse heille finaalikonserteista aiheutuvista kuluista (matkat, majoitus). Kilpailu auttaa matka- ja majoitusjärjestelyissä.

7 Kilpailuteosten toimittaminen

Kilpailuun osallistuvien sävellykset partituurit toimitetaan anonyymisti, nimimerkillä varustettuna kilpailun toimistoon osoitteella

”Laulunuotta”
Nuorten Kuoroliitto ry
Klaneettitie 6–8
00420 Helsinki

Kilpailuteokset tulee toimittaa kilpailun toimistoon viimeistään 15.12.2010; postileiman päiväys riittää. Myöhemmin toimitettuja sävellyksiä ei huomioida, eikä kilpailuun lähetettyjä aineistoja palauteta. Mikäli säveltäjä osallistuu kilpailuun usealla teoksella, jokainen niistä on toimitettava erillisessä kirjekuoressa.

Kilpailuun osallistuvan materiaalin tulee olla kokonaisuudessaan selkeästi puhtaaksikirjoitettuna nuottipaperille joko käsin tai koneella. Säveltäjän tulee ilmoittaa partituurin ensimmäisellä sivulla, mihin kilpailun sarjaan teos osallistuu, ja merkitä kilpailuteoksensa jokainen sivu nimimerkillään. Mikäli teoksen kieli on muu kuin suomi, tulee säveltäjän toimittaa partituurin mukana suomenkielinen käännös tai tiivistelmä siitä. Tarvittaessa partituuriin on lisäksi liitettävä ääntämisohje.

Kilpailumateriaaliin tulee liittää säveltäjän nimimerkillä merkitty suljettu kirjekuori, joka sisältää ilmoittautumislomakkeen.

8 Kilpailuun liittyvät tiedustelut

Kilpailuun liittyviin tiedusteluihin vastaa kilpailun sihteeri Aino Herranen: puhelimitse 040 324 5096 ja sähköpostitse .

Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdolliset ristiriitaisuudet ratkaistaan suomenkielisten sääntöjen pohjalta. Force majeure -syistä aiheutuvat tilanteet ratkaisee kilpailutoimikunta.