Apurahatietoa

Apurahojen hakuajat ja -ohjeet voivat muuttua, tarkista aina hakuilmoitus myöntävän tahon internetsivuilta!

Säätiöpalvelu

 • tietoja apurahoja myöntävistä tahoista

Varainhankinta.net

 • Avustustietokanta 2.0: tietoja apurahoja myöntävistä tahoista
 • tietopankki apurahojen hakemisesta
 • varainhankintakoulutusta

SOFII.org

 • varainhankinnan idealähde, esimerkkejä onnistuneista kampanjoista

Suomen Kulttuurirahasto

 • suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen

Musiikin edistämissäätiö

 • kotimaisen luovan säveltaiteen tukemiseksi

Taiteen edistämiskeskus

Luova Eurooppa 

 • tuki yhteistyöhankkeille 

Pohjoismainen kulttuurirahasto

 • laaja-alaisen pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön tukemiseksi 

Pohjoismaiset rahastot

Kaupungit ja kunnat

 • lisätietoja paikkakunnan kulttuuritoimesta

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

 • henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseksi 

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

 • tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi 

Kalevala Korun kulttuurisäätiö

 • kansanperinteeseen liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin

Kansan sivistysrahasto

 • yhteiskunnallisesti suuntautuneen kulttuuri- ja sivistystyön, tutkimuksen, opiskelun ja valistustoiminnan tukemiseksi 31.12.

Madetoja-säätiö

 • Leevi Madetojan teoksiin liittyviin hankkeisiin sekä uusien suomalaisten sävellysten tilaamiseen, esittämiseen ja taltiointiin 31.1.

Niilo Helanderin säätiö

 • suomalaisen kulttuurityön edistämiseksi ja tukemiseksi vuosittain vaihtuville aloille

Nuori Kulttuuri

 • matka-avustukset, hakuaika vaihtelee vuosittain

OLVI-Säätiö

 • muun muassa lasten hyväksi tapahtuvan toiminnan ja vähävaraisten nuorten opintojen avustamiseksi 31.3. ja 30.9.

Oskar Öflunds stiftelse

 • kotimaisen yleishyödyllisen tieteiden ja kulttuurin eri alojen toiminnan tukemiseksi henkilöille ja yhteisöille 15.2.

Paulon säätiö

 • muun muassa säveltaiteen edistämiseksi

Pohjoismainen kulttuuripiste

 • hakuajat vaihtelevat vuosittain
 • vähintään kolmen maan tai itsehallintoalueen välisiin hankkeisiin
 • liikkuvuustuki Pohjoismaihin ja Baltian maihin 
 • verkostotuki 
 • residenssituki Pohjoismaihin ja Baltian maihin 
 • taide- ja kulttuurituki 
 • NordBok hanketuki 

Sibelius-rahasto

 • luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi 

Svenska Kulturfonden

 • ruotsinkielisen kulttuurin ja koulutuksen, ruotsin kielen ja suomenruotsalaisen toiminnan tukemiseen Suomessa

Viljo ja Maire Vuorion säätiö

 • musiikkikilpailujen ja konserttien järjestämiseen, klassisen musiikin harrastuksen edistämiseen ja sen toimintaedellytyksien kehittämiseen Vaasassa