Laki vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä voimaan toukokuun alusta

Toukokuun alussa 2014 astui voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Lain mukaan vapaaehtoistoiminnassa rikostaustaotteen hakeminen ei ole pakollista, vaan toiminnan järjestäjän harkinnassa silloin kun vapaaehtoinen hoitaa tehtäviä, joihin kuuluu olennaisesti ja säännöllisesti yhdessäoloa alaikäisen kanssa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Oikeusrekisterikeskukselta haettavan rikosrekisteriotteen hakeminen edellyttää vapaaehtoisen kirjallista suostumusta.

Laki ei siis automaattisesti tuo uudistuksia liiton toimintaan, mutta antaa mahdollisuuden tarvittaessa pyytää vapaaehtoisten suostumuksella rikostaustan selvitystä. 

Linkki lakitekstiin

Uutisarkisto