Ehdotus Lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on laadittu ehdotus lastenkulttuuri-poliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018. Ohjelman tavoitteena on saada taide ja kulttuuri nykyistä tasavertaisemmin lasten ulottuville, omaksuttavaksi ja osallistuttavaksi. Ehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten kuulemista esimerkiksi heidän käyttämiensä ympäristöjen suunnittelussa sekä aikuisten ja lasten vuorovaikutuksen tärkeyttä.

Ohjelmaehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville. Kaikkien toimenpiteiden toteutuminen edellyttäisi useiden toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyötä sekä laajaa poliittista sitoutumista. 

Ehdotukseen sisältyvillä toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistetaan lastenkulttuuria. Ohjelmaehdotus koskee alle 18-vuotiaita lapsia.

Lue lisää.

Uutisarkisto